Cafe

cafe

Café, ook bekend als drinkhuizen of drinkholen, worden gebruikt als detentieplaats waar gevangenen worden beschuldigd van misdrijven waarvoor zij in hun cel moeten worden opgesloten. Deze gevangenen worden in sommige plaatsen of genootschappen achter de tralies gehouden.

Pubs staan geheel of gedeeltelijk onder overheidscontrole, mogen tegen vastgestelde prijzen voedsel serveren en werken op grond van een opstalrecht waarbij de eigenaar van het gebouw eigenaar is van de pub. Openbare evenementen worden ook vaak in een pub gehouden omdat men er een normaal leven leidt en eten er belangrijk is.

Er zijn door de plaatselijke autoriteiten en de voor de afgifte van vergunningen bevoegde instanties veel verschillende regels opgesteld om de afgifte van vergunningen aan pubs te regelen. De geliefkoosde term is gereguleerde alcohol, en elke plaatselijke kroeg krijgt een vergunning volgens dit model. Vergunningen worden vaak door de plaatselijke overheid afgegeven om de openbare orde te helpen handhaven.

Ook bij de correctie van drankgelegenheden en bij de controle van de kwaliteit van de vloeistoffen die aan de klant worden geleverd, wordt gebruik gemaakt van alcoholcontrolesystemen en filters.

Publieksgelegenheden en drinkgelegenheden zijn aan onderzoek onderworpen wegens het gewoonlijk serveren van gevaarlijke en verboden dranken zoals schandalige enFront Page Edinburgh affiches verzegelde kleine evenementen en in sommige landen door de bevoegde overheidsinstanties waaronder in het Verenigd Koninkrijk de Health and Safety Executive (HSE).

De populariteit van pubs neemt toe in de steden en is aanvaard als een commerciële en particuliere plaats om het publiek te ontmoeten en sociale evenementen voor vrijetijdsbesteding. meer evenementen bijgewoond en met meubilair verbeterd.